The Crew screenshots

0


  • Hands-On WIth TERA’s Skycastles and Sky Cruiser Endeavor
  •   Last week we got the opportunity to have a guided press-tour with some of the guys over at En Masse Entertainment for the newest update to TERA. Fate of Arun expansion was released a few months ago but they’re already preparing to churn out more content that we had the fortune of... 

One Comment - "Flyff has unveiled more details of New Beginning, its upcoming update"

  1. Sagar 18/05/2017 at 06:34 -

    khi học thì mình chỉ sử dụng não trái. Và tất nhiên, dùng cả 2 bán cầu não sẽ tốt hơn là dùng 1 mình não trái, giống như bạn đi = 2 chân tốt hơn đi = 1 chân vậy. Bán cầu não phải phụ trách mảng nghệ thuật, nên khi học bài, bạn có thể sử dụng hepdohane nghe nhạc không lời sẽ giúp cho việc học hiệu quả hơn.^^